Khi "các nhà thám hiểm" Bồ Đào Nha, Pháp hay Brazil, Argentina đang mon men tìm cách lên đỉnh thì đột nhiên "con quái vật" Đức xuất hiện và đập chết tất cả trong sự tợn tạo đến vô cùng.
 
 
 
totop